Napíšte nám

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: cz.info@gsk.com

Bezpečnosť liečiv a hlásenia nežiaducich účinkov
Bezpečnosť liečiv je rovnako dôležitým atribútom ako jej účinnosť. Sledovaním bezpečnosti liekov sa zaoberá farmakovigilancie. V praxi je vyhodnocovanie bezpečnostných informácií primárne založené na hlásení podozrení na nežiaduce účinky predpisujúcich lekári.

Nahlásené prípady sa zhromažďujú v celosvetovej databáze, vyhodnocujú sa v kontexte s ostatnými a analyzujú sa riziká. Nahlásené prípady umožní odhaliť vzácnejšie neočakávané nežiaduce účinky a kvantitatívne zhodnotiť očakávané nežiaduce účinky. Bezpečnostné signály môžu mať vplyv na ďalšie použitie prípravku.