INÝ AKO VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY NA LIEČBU ALERGICKEJ RINITÍDY

FLIXONEL urobí viac pre blokovanie alebo blokádu alergickej kaskády

FLIXONEL pôsobí tak, že blokuje 6 kľúčových zápalových mediátorov, nielen histamín*1-4:

 • histamín
 • prostaglandíny
 • leukotriény
 • cytokíny
 • tryptázu
 • PAF (faktor aktivujúci doštičky)

*Väčšina bežných voľnopredajných liekov proti alergii (takzvaných antihistaminík, teda najpoužívanejších liekov na alergiu na základe dát IMS Health Slovakia MAT 9/2017) bojuje primárne iba s 1 látkou spúšťajúcou príznaky alergie, histamínom. Flixonel ich zvládne 6 = pôsobí proti niekoľkým kľúčovým zápalovým mediátorom (histamín, prostaglandíny, leukotriény, cytokíny, tryptáza a PAF). Presný počet zápalových mediátorov a pôsobenie nie sú známe.

Alergická reakcia neznamená iba histamín

Imunitná reakcia tela na alergény zahŕňa rad reakcií včasnej a neskorej fázy - alergickú kaskádu.1,2,3,5 Do tejto kaskády je zapojených mnoho mediátorov. Jednozložkové perorálne antihistaminiká blokujú ale primárne iba histamín.5

Zatiaľ čo jednozložkové perorálne antihistaminiká musia byť systémovo vstrebané, aby mohli pôsobiť na nosnú sliznicu, FLIXONEL je podávaný lokálne, pôsobí priamo v nosnej sliznici a poskytuje úľavu od príznakov alergickej nádchy.4 Okrem úľavy od nosných príznakov alergickej rinitídy je preukázané, že FLIXONEL, ako intranazálny kortikosteroid (INS), tiež spôsobuje úľavu od očných príznakov alergickej rinitídy, ako je svrbenie a slzenie.Liek je možné kúpiť bez lekárskeho predpisu. Poskytuje 24-hodinovú úľavu od príznakov alergickej rinitídy.4

Spýtajte sa svojich pacientov, ako sa im darí kontrolovať príznaky alergickej nádchy

Prieskum medzi pacientmi ukázal, že 55 % ľudí trpiacich alergickou nádchou nie je úplne spokojných so svojimi aktuálnymi liekmi na alergickú rinitídu.16 Niektorí by chceli skúsiť inú liečbu alergickej rinitídy a zistiť, či sa im uľaví viac.

Globálne zmeny životného prostredia spôsobujú rast incidencie a prevalencie alergickej nádchy7

Patria medzi ne:

 • Klimatické zmeny zvyšujú úrovne CO2 po celom svete, čo zase ovplyvňuje rastliny7
  • Skoršia doba kvitnutia, pretože jarná peľová sezóna začína o 6 dní skôr ako v 60. rokoch 20. storočia8.
  • Dlhšie vegetačné obdobie, ktoré predlžuje peľovú sezónu (niektoré vedecké práce uvádzajú dlhšie obdobie 13-27 dní)9
  • Väčšie, silnejšie rastliny, ktoré vedú k zvýšenej produkcii peľu (predpokladaný odhad budúceho nárastu o 90 %)7

FLIXONEL môže pomôcť pri príznakoch alergickej nádchy

Dospelí vo veku 18 rokov a viac aplikujú dva vstreky do každej nosnej dierky jedenkrát4, najlepšie ráno.

V prípade závažných príznakov môže byť nutné podať dva vstreky do každej nosnej dierky dvakrát denne, avšak iba krátkodobo. Akonáhle sa podarí príznaky zvládnuť, je potrebné používať udržiavaciu dávku jeden vstrek do každej nosnej dierky jedenkrát denne.

U niektorých pacientov sa počas prvých niekoľkých dní nemusí dosiahnuť plný účinok liečby, a preto môže byť nutné liečbu pacientov s anamnézou sezónnej alergickej nádchy začať niekoľko dní pred očakávaným začiatkom sezóny peľov tak, aby nedošlo k rozvoju príznakov. Aby sa dosiahol plný účinok, odporúča sa pravidelné používanie.

Liečba nemá presiahnuť dobu expozície alergénom.4

Liečbu je treba ukončiť alebo sa poradiť s lekárom, pokiaľ počas 7 dní nedôjde k zlepšeniu.

S lekárom je takisto potrebné sa poradiť, pokiaľ sa príznaky zlepšili, ale nie sú ešte úplne zvládnuté. Tento liek nie je vhodné používať dlhšie ako 3 mesiace bez konzultácie s lekárom.4

Pediatrická populácia:

Z dôvodu nedostatočnej skúsenosti sa nosný sprej nemá používať u detí a dospievajúcich, mladších ako 18 rokov.

Celoročná alergická rinitída si vyžaduje lepšiu liečbu a kontrolu7

Dlhodobá expozícia vyššiemu počtu alergénov v životnom prostredí je kľúčovým faktorom nárastu chronickej alergickej nádchy, nárastu závažnosti príznakov alergickej rinitídy a zodpovedajúceho zhoršenia kvality života pacientov. Prieskumy ukazujú, že:

 • Viac ako jedna tretina ľudí trpiacich alergickou rinitídou tvrdí, že sú v práci menej produktívni11
 • 93 % ich uvádza horšiu výkonnosť pri práci12
 • Viac Ako 45 % pacientov uvádza pocit únavy13
 • 77 % ľudí trpiacich alergickou rinitídou má problémy so spaním13

FLIXONEL môže pomôcť so zmierňovaním príznakov alergickej nádchy, ktorá zhoršuje kvalitu života

Účinná kontrola príznakov liekom FLIXONEL môže pomôcť tiež pri úľave od únavy a podráždenosti súvisiacim s alergickou rinitídou.14,15

Literatura:

 1. Derendorf H, Meltzer EO. Molecular and clinical pharmacology of intranasal corticosteroids: clinical and therapeutic implications . Allergy. 2008;63(10):1292-1300.
 2. Hallgren J, Pejler G. Biology of mast cell tryptase: an inflammatory mediator ). FEBS J. 2006;273(a):1871-1895.
 3. Bachert C, Geveart P. (1999). Effect of Intranasal Corticosteroids on Release of Cytokines and Inflammatory Mediators. Allergy 54(57):116-123.
 4. SPC léčivého přípravku Flixonel 50 mikrogramov/dávka nosová suspenzná aerodisperzia.
 5. IGE’s role in allergic asthma). Internetové stránky Americké nadace pro astma a alergie. https://www.aafa.org/display.cfm?id=8&sub=16&cont=54. Stav k 2. červnu 2014.
 6. Data on file. GlaxoSmithKline. 2014.
 7. Beggs PJ. Impacts of climate change on aeroallergens: past and future. Clin Exp Allergy. 2004;34(10):1507-1513.
 8. Menzel A, Fabian P. Growing season extended in Europe. Nature. 1999;37:659.
 9. Ziska L, Knowlton K, Rogers C a kol. Recent warming by latitude associated with increased length of ragweed pollen season in central North America. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(10):4248-4251.
 10. Géhanno P, Desfougeres JL. Fluticasone propionate aqueous nasal spray compared with oral loratadine in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy. 1997;52(4):445-450.
 11. Blanc PD, Trupin L, Eisner M a kol. The work impact of asthma and rhinitis: findings from a population-based survey. J Clin Epidemiol. 2001;54(6):610-618.
 12. Světová alergologická organizace. Bílá kniha Světové alergologické organizace (WAO) o alergiích. Milwaukee, WI: Světová alergologická organizace; 2011.
 13. Brooks M. Allergic rhinitis a significant burden. Internetové stránky Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/739928. Zveřejněno dne 30. března 2011. Stav ke 27. březnu 2014.
 14. Craig TJ, Teets S, Lehman EB, Chinchilli VM, Zwillich C. Nasal congestion secondary to allergic rhinitis as a cause of sleep disturbance and daytime fatigue and the response to topical nasal corticosteroids. J Allergy Clin Immunol. 1998;101(5):633-637.
 15. Sardana N, Craig TJ. Congestion and sleep impairment in allergic rhinitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2011;29(4):297-306.
 16. New survey reveals many patients want more from their allergy medication. Asthma and Allergy Foundation of America website. http://www.aafa.org/display.cfm?id=7&sub=92&cont=529. Accessed December 3, 2014.