ÚČINNÁ ÚĽAVA OD ALERGICKEJ RINITÍDY

Preukázaná úľava od svrbenia a slzenia očí bez lekárskeho predpisu1,2

 

 • Úľava od svrbenia a slzenia očí spôsobeného alergickou rinitídou3
 • Klinické štúdie preukázali, že liečivý prípravok FLIXONEL zaistil viac ako 
  40%-né zlepšenie celkového skóre očných príznakov (TOSS) za 7 dní, v porovnaní s 26 %-ným zlepšením pri placebe a 50 %-né zlepšenie TOSS za 14 dní v porovnaní s 31 % pri placebe3

Úľava od príznakov alergickej rinitídy

Flixonel poskytuje symptomatickú liečbu alergickej rinitídy, ktorá vzniká v dôsledku peľových alergénov alebo iných vzdušných alergénov (ako sú roztoče prachu, spóry plesní alebo zvieracie alergény). U niektorých pacientov sa počas prvých niekoľkých dní nemusí dosiahnuť plný účinok liečby, a preto môže byť nutné liečbu pacientov s anamnézou sezónnej alergickej nádchy začať niekoľko dní pred očakávaným začiatkom sezóny peľov tak, aby nedošlo k rozvoju príznakov.

Aby sa dosiahol plný účinok, odporúča sa pravidelné používanie.

Liečba nemá presiahnuť dobu expozície alergénom.2 

Nebolo preukázané, že by kombinácia s cetirizínom bola účinnejšia* 4,5

Vaši pacienti nemusia potrebovať nič viac než iba FLIXONEL. V klinických štúdiách porovnávajúcich účinnosť lieku FLIXONEL vs. FLIXONEL plus cetirizín pacienti nehlásili:*

 • Významné rozdiely medzi liečbami v oboch skupinách4,5
 • Významné rozdiely v priemernom počte dní bez symptómov alergickej rinitídy4,5

* FLIXONEL 200 µg jedenkrát denne v porovnaní s Flixonel 200μg jedenkrát denne a 10 mg cetirizínu

Preukázaná účinnosť pri sezónnej a celoročnej alergickej nádche

Vzhľadom na mechanizmus účinku, môže dosiahnutie maximálneho účinku lieku FLIXONEL trvať niekoľko dní. Aby sa dosiahol plný účinok, odporúča sa pravidelné používanie jedenkrát denne.2

Odporúčaný liek na liečbu alergickej rinitídy

INS, ako napríklad FLIXONEL, sa odporúčajú na počiatočnú a udržiavaciu liečbu alergickej rinitídy.

 • Liečebné pokyny ARIA
  Liečebné pokyny ARIA, vydané v partnerstve so Svetovou zdravotníckou organizáciou, odporúčajú liečbu INS, ako napríklad FLIXONEL, ako liečbu prvej línie v prípadoch stredne závažných až závažných ochorení.8
 • Dlhodobá liečba alergickej rinitídy
  Liečba INS je uznávaná ako najúčinnejšia dlhodobá liečebná možnosť na alergickú nádchu8,10

Nástup úľavy od príznakov alergickej rinitídy

 • U niektorých pacientov začína FLIXONEL pôsobiť na príznaky alergie za 2-4 hodiny1,2
 • U väčšiny pacientov bude dosiahnutá určitá úľava od nosných a očných príznakov alergickej rinitídy po 12 hodinách1,2
 • Významné zlepšenie príznakov alergie za 24-48 hodín1
 • Maximálny účinok u pacientov s alergickou nádchou bol dosiahnutý za 3-4 dni1,2


Pre maximálny úžitok odporučte pacientom s alergiami, aby pokračovali v užívaní lieku FLIXONEL počas 3-4 dní a aby ho potom začlenili do svojho každodenného života*.1,2 Liečba nemá presiahnuť expozíciu alergénom.

*Dospelí vo veku 18 rokov a viac, aplikujú dva vstreky do každej nosnej dierky, najlepšie ráno..
V prípade závažných príznakov môže byť nutné podať dva vstreky do každej nosnej dierky dvakrát denne, avšak iba krátkodobo. Akonáhle sa podarí príznaky zvládnuť, je možné používať udržiavaciu dávku jeden vstrek do každej nosnej dierky jedenkrát denne.

Liečbu je treba ukončiť alebo sa poradiť s lekárom, pokiaľ počas 7 dní nedôjde k zlepšeniu.
S lekárom je takisto potrebné sa poradiť, pokiaľ sa príznaky zlepšili, ale nie sú ešte úplne zvládnuté. Tento liečivý prípravok nie je vhodné používať dlhšie ako 3 mesiace bez konzultácie s lekárom. Liečba nemá presiahnuť dobu expozície alergénom.

Bezpečnostný profil1

FLIXONEL je kortikosteroid s nízkou (<1 %) systémovou absorpciou.1 Nízka systémová absorpcia minimalizuje potenciál systémových nežiadúcich účinkov.1,2

Nízká systémová absorpce

Schválené na dlhodobé užívanie

 • FLIXONEL je schválený na liečbu celoročných príznakov2
 • Dospelí, ktorí musia prípravok užívať denne dlhšie ako 3 mesiace, by sa mali poradiť s lekárom. Aby sa dosiahol plný účinok, odporúča sa pravidelné používanie. Liečba nemá presiahnuť dobu expozície alergénom.

Lieku FLIXONEL dôverujú lekári a lekárnici pri úľave od príznakov alergickej rinitídy už viac ako 20 rokov.1

Literatura:

 1. Data on file. GSK. 2014.
 2. SPC léčivého přípravku Flixonel 50 mikrogramov/dávka nosová suspenzná aerodisperzia.
 3. DeWester J, Philpot EE, Westlund RE, Cook CK, Rickard KA. The efficacy of intranasal fluticasone propionate in the relief of ocular symptoms associated with seasonal allergic rhinitis (. Allergy Asthma Proc. 2003;24(5):331-337.
 4. Benincasa C, Lloyd RS. Evaluation of fluticasone propionate aqueous nasal spray taken alone and in combination with cetirizine in the prophylactic treatment of seasonal allergic rhinitis. Drug Invest. 1994;8(4):225-233.
 5. Ratner PH, van Bavel JH, Martin BG a kol. A comparison of the efficacy of fluticasone propionate aqueous nasal spray and loratadine, alone and in combination, for the treatment of seasonal allergic rhinitis. J Fam Pract. 1998;47(2):118-125.
 6. Nathan RA, Bronsky EA, Fireman P a kol. Once daily fluticasone propionate aqueous nasal spray is an effective treatment for seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy. 1991;67(3):332-338.
 7. Banov CH, Woehler TR, LaForce CF a kol. Once daily intranasal fluticasone propionate is effective for perennial allergic rhinitis. Ann Allergy. 1994;73(3)240-246.
 8. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA a kol. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (, aktualizace 2008. 2008;63(dod. 86):8-160.
 9. Shinkwin CA. Pokyny pro léčbu alergické rýmy [slide presentation]. Studijní den pro praktické lékaře v Bon Secours. Prezentováno dne 28. ledna 2012. http:www.bonsecours.ie/contentfiles/GP%20and%20Consultants/ALLERGIC%20RHINITIS1.ppt. Stav k 17. prosinci 2014.
 10. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI a kol., ed. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 dod.):S1-S84.